user

produktiemedewerker kunststof dagdienstenVandaag

25/01/2023


 


Uitvoeren van (handmatige) productiewerkzaamheden voor de vervaardiging van drainage en 
infiltratieproducten.
- ombouwen/opstarten/stilleggen van machines of productielijn
- invoeren of opleggen van grondstoffen / halffabricaten aan het begin van een productielijn
- bewaken van machineinstellingen en letten op verstoringen 
- afvoeren van gereed product 
- juiste uitvoering werkzaamheden
- snelheid van handelen 
- tijdige signalering van afwijkingen
Signalering afwijkingen - visueel controleren van grondstoffen, halffabricaten 
of producten 
- signaleren en melden van afwijkingen
- juiste controles
- tijdige signalering van afwijkingen
Registratie - registreren van productiegegevens, verbruiken en stilstanden
- juist ingevulde gegevens
- tijdige aanlevering 
Verantwoord functioneren - naleven van bedrijfsvoorschriften
- signaleren en melden van onveilige situaties
- schoonhouden van de (eigen) werkplek
- naleving voorschriften
- tijdige melding van afwijkingen
- schone, opgeruimde werkplek


Zich met zorg en aandacht houden aan de regels en voorschriften omtrent 
orde, netheid en veiligheid.
Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.
Zorgen voor een constante kwaliteit, signaleren van problemen, bijsturen 
binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van 
verborgen gebreken.


Oppakken van taken en opdrachten, tonen van betrokkenheid en de wil om 
gestelde doelen te bereiken en te zoeken naar (betere) alternatieven.
Efficiënt werken

Zich actief inzetten om taken en opdrachten te vervullen en om realistische 
prestaties of output te leveren volgens de gestelde eisen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in dagdienst. 
- Krachtsuitoefening bij het tillen van materiaal, gereedschappen.
- Inspannende houdingen, eenzijdig belasting.
- Hinder van temperatuurwisselingen (binnen/buiten), tocht, lawaai en stof.