user

medewerker debiteurenadministratie en dossierbehandelingVandaag

2/11/2022


 

 

Werkzaamheden:

 • Nieuwe zaken invoeren.
 • Scannen, toekennen en behandelen van de (digitale) post.
 • Verwerken van geautomatiseerde aanvragen.
 • Opstellen van standaard dossiers
 • Telefonisch contact onderhouden met opdrachtgevers en derden over de status van dossier(s).
 • Treffen en bewaken van betalingsregelingen met debiteuren conform opdrachtgever afspraak.
 • Standaard correspondentie voeren met debiteuren, opdrachtgevers en derden welke automatisch worden aangemaakt vanuit de systemen.
 • Verhaalsmogelijkheden onderzoeken.
 • Incidenteel uitvoeren van baliewerkzaamheden.
 • Invoeren van (standaard) titels.
 • Betalingen controleren aan de hand van betaallijsten.

Kennis/opleiding:

 • Afgeronde opleiding op niveau HAVO/VMBO kader.
 • Basis kennis van  (debiteuren) administratie 
 • Kennis van Windows en Office 365.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Competenties:

Hieronder verstaan we onder meer:

 1. Doorzettingsvermogen: vasthouden aan het doel of verandering. Zonder op te geven bij tegenslag of kritiek.
 2. Flexibel: zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen.
 3. Feedback ontvangen: openstaan voor de beschrijving van een ander op jouw gedrag of werk.
 4. Gesprek- en sociaalvaardig: het in gesprekken zodanig structureren, optreden en bemiddelen dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt.
 5. Integer en discreet; handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben
 6. Servicegericht: onderzoeken van wensen en behoeften van klanten en (extern) betrokken partijen en hier ook naar handelen.
 7. Omgaan met werkdruk, plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd,
 8. Nauwkeurig; langdurig en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.
 9. Resultaatgericht: zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleiding blijven richten op het bereiken van het doel.
 1. Samenwerken en collegialiteit: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van de afdeling/collega