user

magazijn medewerker Hoekschewaard dagdienstenVandaag

25/01/2023


 


Taken
- inslag, opslag, orderverzameling en uitslag van goederen.
- lossen van vrachtauto’s en containers met behulp van

een heftruck en deze plaatsen in het aangewezen inslaggebied
- het controleren van de geleverde vracht, 
- signaleren van afwijkingen
- juiste uitvoering  werkzaamheden
- snelheid van handelen 
- tijdige signalering van afwijkingen
Outbound/ op transport gestelde orders
- uitvoeren van transportopdrachten 
- controleren van goederen op juistheid en beschadiging en het melden

van afwijkingen aan leidinggevende.
- gereed zetten van orders op laadlocaties voor eindcontrole
- laden van vrachtauto’s en containers aan de hand van laaddocumenten
- juiste uitvoering werkzaamheden
- snelheid van handelen 
- tijdige melding van afwijkingen
Onderhouden transportmiddelen
- onder lading zetten van accu’s
- controleren en bijvullen van accuwater
- signaleren van mankementen en melden aan monteur en leidinggevende
- schoonhouden van transportmiddelen
- correctheid van uitgevoerd dagelijks onderhoud
- tijdige signalering van defecten
Overige bijdragen - uitvoeren van magazijntellingen en controleren van 
de juistheid van opslaglocaties
- uitvoeren van opruimwerkzaamheden, sorteren en opslaan van pallets
- overige magazijn gerelateerde werkzaamheden
- juiste uitvoering werkzaamheden
- snelheid van handelen 
Verantwoord functioneren - naleven van bedrijfsvoorschriften
- signaleren en melden van onveilige situaties
- schoonhouden van de (eigen) werkplek
- naleving voorschriften
- tijdige melding van afwijkingen
- schone, opgeruimde werkplek

Competenties Competentieomschrijving
Accuratesse Nauwkeurig en zorgvuldig werken, met oog voor details, gericht op het voorkomen van 
(slordige) fouten.
Efficiency van het werk Actief zich inzetten voor de realisatie van de gestelde taken en opdrachten om 
realistische prestatie of output conform de gestelde eisen te leveren.
Zelfstandigheid Opstarten en afhandelen van acties zonder hulp van anderen.
Samenwerking Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel.
Inzet/betrokkenheid Oppakken van opdrachten en taken, tonen van betrokkenheid en goede wil om gestelde doelen te bereiken, zoeken naar (betere) alternatieven.

- Krachtsuitoefening bij het tillen en verplaatsen van producten / dozen 
- Eenzijdige en gedwongen houdingen tijdens langdurig rijden met transportmiddelen en tijdens het handmatig 
uitvoeren van warehousewerkzaamheden.
- Hinder van temperatuurverschillen en tocht bij laad en loswerkzaamheden.