user

Spooling operatorVandaag

11/04/2022

Bedienen en instellen van processen en/of van meerdere machinestraten die nodig zijn voor het maken van lasdraad. Zorgdragen voor een tijdig en efficiënt productieproces volgens de ISO c.q. klantnorm, met als einddoel voldoen aan de gevraagde kwalitatieve en kwantitatieve productie-eisen. Uitvoeren van diverse kwaliteitsmetingen. Mengen (indien nodig) van hulp- grond- en toeslagstoffen. Verzorgen van de interne logistiek van producten. Controleren (structureel) van het product, conform de gestelde eisen van maatvoering en kwaliteit. Controleren van de machines, conform gestelde werkinstructies. Signaleren van storingen in het proces. Verrichten van klein preventief en correctief onderhoud aan de machines. Begeleiden van de afdeling Maintenance bij storingen en regulier onderhoud (Total Productivity Maintenance). Verslagleggen betreffende bijzondere zaken in het logboek. Verzorgen van bijbehorende papierenwerk (o.a. registreren van testgegevens in Excelbestand). Verwerken van productiegegevens in het Flex-system. Afwerken en aftekenen van checklijsten.