user

Operator 2 ploegenVandaag

11/04/2022

Onze opdrachtgever is gevestigd in Maastricht. De werkzaamheden bestaan uit het bedienen en onderhouden van enkele toegewezen machines aan de hand van werkopdrachten welke zijn opgesteld door planning teneinde de gewenste output te realiseren. Dit betekent onder andere het opstarten van de machines aan de hand van procedures. Het halen van de grondstoffen met behulp van een heftruck. Het controleren van gebreken en deze eventueel doorgeven aan leidinggevende. Het verrichten van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden en reinigingswerkzaamheden. Het uitvoeren van werkopdrachten en hierbij rekening houdend met kwalitatieve en kwantitatieve normen. Het verrichten van controlerende handelingen en deze vastleggen teneinde relevante gegevens beschikbaar te krijgen omtrent productkwaliteit. Den onder andere aan het nemen van monsters op de juiste wijze en deze brengen naar het laboratorium. Het administreren van handelingen op batchkaarten c.q. logboeken. het uitvoeren van niet machinegebonden productieactiviteiten zodanig dat geproduceerde producten op juiste wijze en conform gerichte instructies gereed worden gemaakt. Dit houdt zoal in het afwegen van batchpartijen a.d.h.v. zogenaamde picklisten via een geautomatiseerd werkstation. Het toezien op een juiste invulling van batchkaarten en (laten) corrigeren. Het afboeken en verplaatsen van grondstoffen. Het aanmaken van labels en deze controleren op juistheid. Het verwerken van geproduceerde producten in de correcte verpakking en labelling.