user

LaborantVandaag

11/04/2022

Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij per direct op zoek naar een laboratorium analist twee ploegen. De laboratorium analist is verantwoordelijk voor uitvoeren van monstername, opwerkingen van monsters en het uitvoeren van metingen met behulp van gestandaardiseerde fysische analysemethoden. Daarnaast voert de laboratorium analist sorteer- en zeefproeven uit ten behoeve van metaalanalyses. Daarnaast zal je afwijkingen signaleren in de analyseresultaten of storingen in de apparatuur en deze ook oplossen. Je houdt een logboek bij van de analyses en legt de resultaten en bevindingen vast in een analyserapport ter beoordeling van de eindverantwoordelijke(n). Ook beoordeelt de laboratorium analist of in geval van afwijkende analyseresultaten, herhaling van de bepaling noodzakelijk is. Ook het schoon- en onderhouden van apparatuur en werkplek behoren tot jouw takenpakket.