user

HR managerVandaag

3/11/2022


HR manager

Als HR-manager bestaat jouw functie primair uit het ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijsturen van het HR-beleid. Je rapporteert rechtstreeks aan de Directie en ondersteunt het Management Team waardoor je betrokken bent bij alle relevante en strategische ontwikkelingen. Wekelijks breng je verslag uit en weet op proactieve en praktische wijze vorm te geven aan het HR-beleid. Je streeft naar een optimale inzet van personeel op het gebied van kwaliteit en kwantiteit en weet wat er nodig is om als goed werkgever te opereren.

De HR-Manager:
• Vertaalt de organisatiestrategie naar concrete beleidsvoorstellen voor de lange en korte termijn;
• Geeft dagelijks leiding en sturing aan de HR- en Werving & Selectie-medewerkers;
• Fungeert als klankbord en sparringpartner voor het Management Team en Directie;
• Is integraal verantwoordelijk voor Werving & Selectie, personeelsadministratie, verloning, ziekteverzuim en arbeidsmarktcommunicatie;
• Zorgt voor juiste en volledige dossiervorming (NMBRS en Usemate);
• Is verantwoordelijk voor de periodieke ontwikkelingsgesprekken met medewerkers;
• Signaleert marktontwikkelingen en trends en zet deze adequaat in bij de beleidsvorming en acties om medewerkers te binden en te boeien;
• Is op de hoogte van het actuele en relevante arbeidsrecht en overige regelgeving omtrent sociale zekerheid;

Wij bieden:
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden en salaris;
• Laptop en telefoon van de zaak;
• Een platte (informele) organisatie met korte lijnen;
• De mogelijkheid om impact te hebben binnen een groeiende en interessante markt;
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden