user

Chemisch-analytisch laborantVandaag

11/04/2022

In het laboratorium worden monsters geanalyseerd uit productie, van klanten, concurrenten of de R&D afdeling. Dit gebeurt met allerhande analyseapparatuur waarmee de chemische en fysische kenmerken van monsters bepaald kan worden. Hierbij gaat het onder meer om het voorbereiden van de te onderzoeken monsters, het vaststellen van analysemethoden, het analyseren van de productkwaliteit en het registreren van de analyseresultaten. Het laboratorium is een geïntegreerd deel van de kwaliteitsinspectie voor vrijgave van de eindproducten. Dit maakt dat administratieve afhandeling van de analyses volgens een vaste procedure dient te verlopen.