user

Bakker operatorVandaag

11/04/2022

De bakker lijn operator is verantwoordelijk voor het optimaal en zelfstandig aansturen van de productielijn vanaf de kneder tot aan het Vision systeem. Hij plant zijn werkzaamheden en werkt volgens vaste recepten, waarbij hij rekening houdt met afwijkende grondstoffen en producten. Werkzaamheden zijn onder andere het aanvoeren, afwegen en storten van grond- en hulpstoffen in de kneder conform recept. Verder behoort het bewaken en bijstellen van het verwerkingsproces door uitvoering van visuele en steekproefsgewijze controles tot de werkzaamheden. Jij bent verantwoordelijk voor het controleren van het product t.a.v. de juiste afmeting, gewicht en kwaliteitsaspecten zoals deze zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem. Het betreft een structurele vacature met kans op contract. De werkzaamheden vinden plaats in een 3 ploegenrooster.